Parohia Ortodoxă Română Bocșa 2 anunță finalizarea proiectului ”Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național Biserica Ortodoxă Română cu hramul ”Sf Nicolae”, orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 99”, cod SMIS 122832, finanțat prin REGIO Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

În ceea ce privește POR 2014-2020, autoritate de management este Ministerul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (MDLPA) iar organismul intermediar a fost Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale la nivelul orașului Bocșa prin restaurarea patrimoniului cultural, biserica ”Sf Nicolae” fiind biserică de patrimoniu, înscrisă pe lista monumentelor istorice, având cod LMI CS-II-m-B-11043. Rezultatul proiectului a fost atins prin restaurarea monumentului istoric și reintrarea sa în circuitul comunitar. Proiectul a avut o valoare de 4.834.684,91 de lei noi, care este și valoarea totală eligibilă. Din aceștia FEDR a finanțat 4.027.193,14 lei iar 710.681,15 lei a fost finanțată din bugetul național, cu o contribuție proprie de 96.691,32 de lei.

Managerul de proiect a fost preotul paroh Silviu Ferciug, cel care poate oferi și mai multe informații despre proiect și lucrările de restaurare. Îl puteți căuta la Bocșa, îi puteți scrie la silviuferciug@yahoo.ro sau la telefon 0728306680.

Anunț de presă la finalizarea investiției

 

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *