Luni, 11 decembrie 2023, ora 10:00, a demarat sesiunea de înscriere în cadrul
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile publice. Bugetul destinat acestei sesiuni a fost rezervat integral, în primele 6 minute de la deschidere.
Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor
publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
„S-a încheiat înscrierea cu succes a 283 de dosare, în valoare de peste
1.200.000.000 de lei, în cadrul Programului Eficiență energetică în clădiri publice. Prin acordarea acestor finanțări autorităților locale se va reduce consumul anual de energie primară în cladirile publice. Și în acest an continuăm finanţarea investiţiilor pentru creşterea performanţei energetice a acestora și diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.
Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.
Categoriile de solicitanţi eligibili au fost:
a) unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş,
municipiu, judeţ;
b) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti;
c) instituţiile publice din subordinea/în coordonarea autorităţilor deliberative
ale administraţiei publice locale;
d) cluburile sportive de drept public și COSR, pentru baze sportive de drept
public aflate în administrarea, concesiunea sau folosința acestora;
e) unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuţii specifice în domeniul:
1. apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii
publice şi private, asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale;
2. protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.
În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui
solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanţare, este:
a) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori
inclusiv;
b) 12.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
c) 16.000.000 lei pentru oraşe și pentru solicitanții: cluburile sportive de drept
public și COSR și unitățile publice centrale și/sau teritoriale;
d) 28.000.000 lei pentru consilii judeţene;
e) 28.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
f) 28.000.000 lei pentru municipii de rang I;
g) 20.000.000 lei pentru municipii de rang II;
h) 24.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiului Bucureşti.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *