Apelul de finanțare I5 – 2 cuprinde: un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație prin cultură, beneficiarii finanțării fiind unități de învățământ din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. (Acordarea de vouchere / finanțări nerambursabile în valoare de 20.000 euro per proiect)

Voucherul (finanțarea nerambursabilă) prevăzut în programul pilot pentru unitățile de învățământ va acoperi activitățile de educație prin cultură (ateliere; producția de spectacole cu studenții etc.), pentru minimum un proiect / program și minimum 30 de beneficiari, cheltuielile eligibile fiind cele prevăzute în Ordonanța Guvernului 51/1998. Unitatea de învățământ va avea obligația să deconteze și să justifice sumele către finanțator.

Criteriile de selecție propuse cuprind: număr / tipuri de beneficiari / participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale (istorie, geografie, logică etc.), criterii artistice / de creativitate, criterii ecologice / bio-diversitate / natură / mediu, criterii de incluziune etc.

Alocare bugetară: 4 mil. euro fără TVA

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național

Calendar:

M – trimestrul 1 2023: Semnarea contractelor de finanțare;

T – trimestrul 2 2024: Cel puțin 50 de localități mici în care a fost facilitate accesul la cultură.

O companie din Cluj se ocupă de absolut toate actele necesare: întocmirea completă a documentaţie pentru depunerea spre finanţare a dosarului prin programul Investiția I5 – 2: Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, conţinând:

–              Formulare tipizate specifice

–              Anexe

–              Buget investiţie

–              Orice altă documentaţie cerută de ghidul oficial de depunere

Voucherul în valoare de 20.000 de euro reprezintă o finanțare nerambursabilă,pentru care nu se solicită co-finanțare, destinată acoperirii cheltuielilor pentru realizarea de proiecte de educație prin cultură, pentru minimum un proiect/program și minimum 30 de beneficiari.

Valoare finantare: 20.000 EUR, 100% nerambursabili. Nu necesita contributie proprie. Perioada depunere: 24.11.2022 – 23-12.2022

Grupul țintă vizat: locuitorii uneia sau mai multor localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori, minim 30 dintre ei.

Activitățile eligibile:

  1. a) managementul proiectului,
  2. b) comunicare, informare și publicitate,
  3. c) audit,
  4. d) demersuri specifice:

– artelor vizuale (expoziții, întâlniri cu artiști contemporani, proiecții, ateliere de creație, seminarii de istoria artei etc.);

– artelor spectacolului (spectacole de teatru, dans, muzică, ateliere de dezvoltare performativă, întâlniri cu artiști,

– artelor digitale (ateliere de creație multimedia online și offline, proiecții, realitate virtuală, realitate augmentată, site-uri de prezentare a resurselor culturale și naturale locale etc.)

– cunoașterii și promovării patrimoniului cultural, material și imaterial (cunoașterea reperelor culturale din localitate/regiune, cunoașterea patrimoniului material și imaterial și a elementelor înscrise de România în lista reprezentativă a patrimoniului cultural al UNESCO etc.);

– promovării culturii scrise (lecturi performative, ateliere de scriere creativă, ateliere editoriale și redacționale, cenacluri etc.);

– artei participative (rezidențe artistice, implicarea comunității în realizarea de activități creative pornind de la identificarea valorilor locale identitare);

– educației prin cultură (ateliere de cunoaștere și dezvoltare a tehnicilor creative, vizite la muzee, monumente, situri și expoziții, vizionarea de spectacole de teatru/dans/opera, participarea la concerte, cartografierea resurselor culturale locale etc.).

Dosarul de finanțare va cuprinde următoarele documente:

  1. a) CV-urile membrilor echipei de proiect;
  2. b) situațiile financiare la 31 decembrie 2021
  3. c) raportul de activitate cultural pe ultimul an;
  4. d) documentele de identificare ale organizației (Hotărârea Consiliului Local de înființare a unității publice de învățământ, Decizia Inspectoratului Județean de numire a directorului unității publice de învățământ, Certificatul de Identificare Fiscală).

Administratorul companiei CXC Advisory ne comunică și oferta pret: „întocmire dosar: 500 lei – se achita la semnarea contractului de consultanta, implementare: 10.000 lei din valoarea totala a proiectului – se achita dupa acceptarea proiectului”.

Vezi oferta completă aici: Oferta Consultanta – PNRR – I5.2 – Crestere acces la cultura.

 

Acest articol este un advertorial

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *